De theoriecursus kost voor praktijkleerlingen van Verkeersschool De Lange €145,-
Voor personen die geen praktijkleerling van Verkeersschool De Lange zijn kost deze cursus €175,-
Een eventuele hercursus kost €75,-
Kijk hier voor de eerstvolgende theoriecursus!