Met een rijbewijs B mag je een personenauto besturen met aanhangwagen, waarvoor geldt dat de aanhangwagen inclusief zijn laadvermogen niet meer mag wegen dan 750 kg.
Er is een uitzondering op die regel, dus de aanhanger mag zwaarder zijn als de aanhangwagen, inclusief laadvermogen, niet meer weegt dan de ledige massa van het motorvoertuig dat de aanhangwagen trekt en de toegestane maximum massa van de totale combinatie niet meer bedraagt dan 3500 kilo.