Om examen te doen bij het CBR moet je een verklaring van geschiktheid ingevuld hebben. Dit is een formulier (EV) is voorzien van vragen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. De prijs van een eigen verklaring is € 37,80 en kun je indienen door in te loggen op mijn.cbr.nl. Indien je één of meer vragen op de EV met ja beantwoordt, moet een arts er een aantekening op zetten. Bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR naast de aantekening van een arts ook vragen om een onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog. Indien je alle vragen met nee beantwoord behoef je geen extra keuring te ondergaan.