Nieuws
icoon

Nieuws / Werkwijze rijles tijdens Corona

Per 11 mei mogen wij weer de categorieën uitoefenen waar wij ons mee bezig houden. Wel onder enige voorwaarden en met aangepaste regels vanuit een hygiënisch perspectief.

Hierbij de regels waar iedere leerling zich aan dient te houden:

Hygieneregels rijles:

 • Er worden 2 controlevragen gesteld voor aanvang van de les:
  1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
  2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

  Kun je deze vragen met 'Nee' beantwoorden dan kan de rijles zonder hinder starten.

 • Hoest, kuch en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes mee.
 • Schud geen handen.
 • Was voor en na de les je handen.
 • Blijf thuis bij ziekteverschijnselen. (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (38 graden Celsius)
 • Blijf thuis wanneer iemand in hetzelfde huishouden ziekteverschijnselen vertoont.

Overige regels:

 • Lesvoertuigen worden tussen de lessen door gereinigd.
 • Gebruik van mondkapjes is optioneel. De leerling draagt zelf zorg voor de mondkapjes.
 • Houd 1,5 meter afstand buiten het lesvoertuig om (cat A. + B.).
 • In het lesvoertuig zitten niet meer dan 2 personen. (cat. B.).
 • Op het lesvoertuig zit niet meer dan 1 persoon. (cat. A.).
 • Motor leerlingen (cat. A) dienen voor hun eigen motorkleding te zorgen . Dit betekent dat er geen kleding te gebruiken is op de verkeersschool. Wel kunt u op de verkeersschool motorkleding aanschaffen.